DSC_4338export
Obstoječe strategije v boju z debelostjo ne delujejo in čas je za iskanje alternativ. Pregovor pravi, da se v problemu vedno skriva tudi rešitev – Dajte otroku tako aktivnost, ki jo želi, ne tiste ki jo mora izvajati. Problem današnje mlade generacije je prevelika navezanost na tehnologijo, torej je tehnologija tista, ki jo bo potrebno vključiti v rešitev problema. Številni podjetniki z novimi pristopi poskušajo povezati tehnologijo s telesno dejavnostjo in nov, prilagojen produkt predstavljajo “generaciji Z”. Obetavni rezultati že potrjujejo da so na pravi poti.

The existing strategies to combat obesity do not work and it is time to look for alternatives . The Recommendation is to turn the problem into a solution – give children an activity They WANT TO DO, DO NOT HAVE TO . Today’s younger generation is ” hard wired to technology” , so take advantage of this FACT . Several entrepreneurs have developed new technologies That combine physical activity , technology , and learning That ” appeal” to this Generation Z and They are demonstrating promising results .